IRB10.jpg

L'IRB Barcelona

L’IRB Barcelona és un centre d’investigació de renom internacional dedicat a entendre qüestions fonamentals sobre la salut i les malalties humanes. Va ser fundat l’octubre de 2005 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB), i es troba ubicat al Parc Científic de Barcelona (PCB). El director de l'Institut és el professor Joan Guinovart i el director adjunt el doctor Joan Massagué.

Els objectius de l’institut inclouen dur a terme una recerca multidisciplinària d’excel·lència en un marc entre la Biologia, la Química i la Medicina, oferint als seus membres, estudiants i visitants una formació d’alt nivell en l’àmbit de les biociències. També oferim un component d’innovació mitjançant la transferència activa de tecnologia com a un benefici envers la societat, així com la participació en un diàleg obert amb el públic mitjanant activitats de participació i educació.

El Comitè Científic Assessor de l’IRB Barcelona està composat per líders mundials en biomedicina, i es reuneix regularment per avaluar i guiar l’IRB Barcelona en la seva estratègia científica i institucional. El Comitè avalua periòdicament els nostres grups de recerca seguint estàndards internacionals.

Un Comitè Assessor Empresarial d’experts provinents del món farmacèutic, inversor i acadèmic també contribueixen a identificar les millors estratègies per transferir els resultats de l’IRB Barcelona en un valor real per a la indústria i la societat i detectar oportunitats empresarials.

La recerca es duu a terme per part de 23 grups de recerca, que estan organitzats en 5 programes interdisciplinaris. Cada programa inclou diversos investigadors amb interessos científics comuns. Les àrees de recerca han estat estructurades per ser altament interactives, fomentant la interdisciplinarietat per mitjà de la combinació de la Biologia Molecular moderna, la Genètica clàssica, la Bioquímica, la Biologia Estructural, la Bioinformàtica, la Biologia de Sistemes, la Microscòpia Avançada, la Genòmica i la Proteòmica.

L’IRB allotja al voltant de 450 persones, entre investigadors, tècnics i personal de suport, provinents de 35 països, que comparteixen el repte de contribuir a l’avenç de les ciències biomèdiques mitjançant la investigació, millorant així la qualitat de vida de la societat aplicant els avenços en aquest camp.


Institute for Research in Biomedicine
(IRB Barcelona)

Parc Científic de Barcelona
C/ Baldiri Reixac 10
08028 Barcelona

Tel: +34 93 402 02 50
Fax: +34 93 403 71 14
info@irbbarcelona.org
www.irbbarcelona.org 

Contacte